Ny spännande 3-årshingst på hoppsidan

Gränsbo Stuteri , Johan Ifverson och Egbert Schep äger tillsammans den 3-åriga hopphingsten Laidback Luke VM (KWPN hingst f-16 e Stakkato Gold-Guidam, uppf W.F.M. van Gestel). Laidback Luke VM är visad i KWPN och selekterades för 50-dagarsprov. Planen för hingsten är dock att han ska visas vid det svenska bruksprovet 2019.

Laidback Luke kommer ur ett starkt holändskt möderne. Modern är KWPN-stoet Soterma (f-99 e Guidam-Nimmerdor). Hon är premierad pref keur prest i KWPN och har lämnat den godkända svårklasshingsten Brainpower (f-06 e Contendro I), samt ytterligare en rad meriterade hopphästar. Även mormodern Berma är tilldelad pref keur prest i KWPN. Hon har lämnat de två godkända SBS-hingstarna Edgaroch Iberno (båda e Jasper).

Film från premieringen i KWPN