Suarez

Suarez är på ingång till Sverige, och vad passar då inte bättre än en rykande färsk film på honom från Helgstrand Dressage?