Info om Rosebank VH 1469

På grund av stor efterfrågan är vi tvungna att begränsa antalet skick på Rosebank VH 1469 till maximalt två stycken per brunst.