Info om Janeiro Platinum och Freetown

På grund av stor efterfrågan är vi tvungna att begränsa antalet skick på Janeiro Platinum 1444 samt Freetown 9567 till maximalt två stycken per brunst.

Photo: KimC.nu