Ontario ES VDL redo för SWBs Bruksprov!

Ontario ES VDL 1452 (f -19, e Kashmir van Schuttershof – Kannan, äg VDL Stud) och Magnus Österlund är redo för Bruksprov på Strömsholm v.12.

Foto: Roland Thunholm